FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI anunţă înscrierea sculptorilor la „Tabăra de Sculptură Ungheni-555 de ani” de la 01 până la 15 iulie 2017.

Proiectul „Tabăra de Sculptură Ungheni-555 de ani” se va implementa în perioada 21 iulie – 11 august 2017 și are drept scop dezvoltarea profilului cultural al municipiului Ungheni cu  valorificarea creativă a potențialului local și poziției regionale. Cerințe participant: CV Schița/ macheta unei sculpturi libere

Read More

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

Activitățile Proiectului „Ungheni – 555 de ani”, lansat la inițiativa  Primăriei Municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională,  se realizează  consecvent prin desfășurarea unei  game largi de evenimente informative, ecologice, cultural-artistice,

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 17 martie   2017, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta Primăriei  oraşului Ungheni, în cadrul Proiectului „Școala Mea”, a avut loc o  masă rotundă de informare și planificare la care au fost invitați să participe reprezentanți ai 16 școli beneficiare în anii 2014-2017 din localitățile

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ Fundația Comunitară Ungheni a lansat la începutul primăverii 2017 două Programe de Granturi Mici            / ediția a XVI-a și o ediție specială dedicată orașului Ungheni – 555 de ani/

COMUNICAT DE PRESĂ Fundația Comunitară Ungheni a lansat la începutul primăverii 2017 două Programe de Granturi Mici / ediția a XVI-a și o ediție specială dedicată orașului Ungheni – 555 de ani/

Ieri , 09 martie 2017/ ora 11.00/, la Centrul de Informare pentru Cetățeni aflat la parterul Primăriei orașului Ungheni, s-a desfășurat sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile  a două Programe  de Granturi Mici ale Fundaţiei Comunitare Ungheni, lansate pe 06 martie 2017: Ediția a XVI-a/Localitatea mea

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ PROGRAMUL DE GRANTURI MICI LOCALITATEA MEA POATE FI ALTFEL_2/ EDIŢIA A XVI – A/

Programul de Granturi Mici (PGM) Localitatea mea poate fi altfel _2 / Ediția a XVI-a/ are drept scop să contribuie la transformarea localităților în  sate și orașe cu cetățeni activi, responsabili, interesati și dornici să contribuie la  schimbarea în bine a comunităților în care trăiesc.

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ PROGRAMUL DE GRANTURI MICI UNGHENI – 555 DE ANI/ EDIŢIE SPECIALĂ/

Programul de Granturi Mici (PGM) UNGHENI – 555 de ani/ Ediție  specială/ este  lansat  cu prilejul împlinirii orașului Ungheni a 555 de ani de la prima sa atestare documentară și are ca scop să contribuie la promovarea bunelor practici de participare activă a cetățenilor la soluționarea problemelor locale. PGM UNGHENI

Read More

Fundația Comunitară Ungheni face totalurile anului 2015

Pe durata anului 2015 Fundația Comunitară Ungheni a finanțat 10 proiecte comunitare în cadrul Programului de Granturi Mici, ediția XIII. Descarcă Raportul financiar al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul 2015 Descarcă Raportul narativ al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ PROGRAMUL DE GRANTURI MICI/ EDIȚIA A XV-A

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XV-a „ Localitatea mea poate fi altfel ” are drept scop să contribuie la transformarea comunității în care traim într-un  oraș sau sat cu cetățeni activi, grijulii și responsabili față de problemele locale.   În acest context, PGM „ Localitatea mea poate fi altfel

Read More

Activități organizatorice și de instruire pentru școlile din Ungheni și Călărași beneficiare ale Proiectului „Școala Mea”

Proiectul  „ Școala Mea ” / Sloganul  Implicarea începe aici /este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Ministerul Educației și  partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  din orașul  Ungheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze

Read More

UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI – ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016

15   aprilie  2016 Ungheni  UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI -   ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016           Zilele Energiei/ Spring Energy Days  prevăzute de Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice / Renewables and Energy

Read More

Prezentare generală

 • Fundaţia „Fundaţia Comunitară Ungheni” este o organizaţie necomercială independentă, non-partizană, care este creată şi activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la fundaţii şi alte acte normative şi urmăreşte în activitatea sa beneficiul public.

  Misiunea Fundaţiei este de a contribui la consolidarea capitalului social în comunitate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
 • Obiectivele pe termen lung ale Fundaţiei: Atragerea şi mobilizarea resurselor locale pentru nevoile locale;
  Identificarea si implementarea unor mecanisme noi şi eficiente de mobilizare a resurselor locale in beneficiul comunităţii;
  Încurajarea iniţiativelor care servesc comunităţii locale la nivel de public general sau grupuri specifice;
  Informarea şi sensibilizarea comunităţii privind atragerea de fonduri pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţii;
  Oferirea granturilor pentru a sustine programe şi proiecte locale pe domeniile cultura, educatie, instruire, sănătate, cultură fizică, economie, protectia mediului si cooperare internationala;
  Intermedierea serviciilor de instruire si asistenta tehnica pentru organizatiile non profit în realizarea de proiecte privind atrageree de fonduri;
  Facilitarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat intre sectoarele economic, civic si guvernamental pentru schimbarea de atitudini si mentalitati.