Fundația Comunitară Ungheni face totalurile anului 2015

Pe durata anului 2015 Fundația Comunitară Ungheni a finanțat 10 proiecte comunitare în cadrul Programului de Granturi Mici, ediția XIII. Descarcă Raportul financiar al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul 2015 Descarcă Raportul narativ al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ PROGRAMUL DE GRANTURI MICI/ EDIȚIA A XV-A

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XV-a „ Localitatea mea poate fi altfel ” are drept scop să contribuie la transformarea comunității în care traim într-un  oraș sau sat cu cetățeni activi, grijulii și responsabili față de problemele locale.   În acest context, PGM „ Localitatea mea poate fi altfel

Read More

Activități organizatorice și de instruire pentru școlile din Ungheni și Călărași beneficiare ale Proiectului „Școala Mea”

Proiectul  „ Școala Mea ” / Sloganul  Implicarea începe aici /este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Ministerul Educației și  partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  din orașul  Ungheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze

Read More

UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI – ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016

15   aprilie  2016 Ungheni  UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI -   ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016           Zilele Energiei/ Spring Energy Days  prevăzute de Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice / Renewables and Energy

Read More

Fundaţia Comunitară Ungheni anunţă programul de granturi mici – ediția a XIV-a

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIV-a intitulat Localitatea mea poate fi altfel are drept scop să contribuie la transformarea localitatii in care traim intr-un  oras sau sat cu cetateni activi in comunitate, grijulii și responsabili față de spatiile publice, zonele verzi si resursele energetice, cu  locuitorii in

Read More

Școala consultă domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectul de buget

În ultima decadă a lunii octombrie 2015 s-au desfășurat audierile publice cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectele de bugete ale școlilor beneficiare în proiectul „Școala Mea”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”,  în parteneriat

Read More

Proiectul „Școala mea” şi importanța continuării reformei în educație

La data de 25 septembrie curent, liceele din oraşul şi raionul Ungheni, beneficiare ale proiectului „Şcoala mea”, împreună cu partenerul regional Asociaţia Obştească „Centrul regional de dezvoltare durabilă” a participat la Conferința partenerilor, beneficiarilor și donatorilor Școala Mea. Conferința partenerilor,

Read More

Atelier online de instruire a utilizării site-ului scoalamea.md

Școala Mea te invită la un atelier online de instruire a utilizării site-ului www.scoalamea.md. În cadrul acestuia, vom arăta elevilor, părinților, profesorilor, dar și tuturor doritorilor cum să utilizeze site-ul a se implica mai mult în eforturile de îmbunătățire a școlii. Prezentarea va avea loc vineri 24 aprilie,

Read More

Fundația comunitară Ungheni anunță programul de granturi mici/ediția a XIII-a

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIII-a, are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii

Read More

Comunicat de presă privind informarea școlilor selectate pentru proiectul ‚‚ŞCOALA MEA’’ 2015 (foto)

PRIVIND INFORMAREA ŞCOLILOR SELECTATE PENTRU PROIECTUL ‚‚ŞCOALA MEA’’ 2015 Pe data de 09 aprilie 2015, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni a avut loc Masa Rotundă cu reprezentanţii şcolilor din raionul Ungheni care au fost selectate anul acesta în calitate de beneficiari  în cadrul iniţiativei

Read More

Prezentare generală

 • Fundaţia „Fundaţia Comunitară Ungheni” este o organizaţie necomercială independentă, non-partizană, care este creată şi activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la fundaţii şi alte acte normative şi urmăreşte în activitatea sa beneficiul public.

  Misiunea Fundaţiei este de a contribui la consolidarea capitalului social în comunitate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
 • Obiectivele pe termen lung ale Fundaţiei: Atragerea şi mobilizarea resurselor locale pentru nevoile locale;
  Identificarea si implementarea unor mecanisme noi şi eficiente de mobilizare a resurselor locale in beneficiul comunităţii;
  Încurajarea iniţiativelor care servesc comunităţii locale la nivel de public general sau grupuri specifice;
  Informarea şi sensibilizarea comunităţii privind atragerea de fonduri pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţii;
  Oferirea granturilor pentru a sustine programe şi proiecte locale pe domeniile cultura, educatie, instruire, sănătate, cultură fizică, economie, protectia mediului si cooperare internationala;
  Intermedierea serviciilor de instruire si asistenta tehnica pentru organizatiile non profit în realizarea de proiecte privind atrageree de fonduri;
  Facilitarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat intre sectoarele economic, civic si guvernamental pentru schimbarea de atitudini si mentalitati.