ANUNŢ

În legătură cu situația pandemică curentă, Fundația Comunitară Ungheni suspendă  data  limită de depunere a  formularelor cererilor de finanțare din  20 martie 2020, ora 16.00în cadrul apelului Programului de Granturi Mici _2020 (PGM_2020) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția

Read More

ANUNŢ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI_2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XXI

Programul de Granturi Mici _2020 (PGM_2020) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  are drept scop să contribuie la crearea și consolidarea bunelor practici de participare civică la procesul de revitalizare urbană a comunităților din raionul Ungheni. PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru

Read More

Ziua Mondială a Curățeniei marcată cu mult entuziasm în Municipiul Ungheni

Ziua Mondială a Curățeniei marcată cu mult entuziasm în Municipiul Ungheni

Au demonstrat că le pasă de mediul în care trăiesc! Sute de copii și tineri din municipiul Ungheni, alături de profesori, educatori și părinți au participat pe data de 20 septembrie 2019  la activitățile de salubrizare organizate în cadrul Zilei Mondiale a Curățeniei. Evenimentul a fost organizat și desfășurat de

Read More

ANUNȚ/ Hai la Ziua Mondială a Curăţeniei organizată de Primăria Municipiului Ungheni împreună cu partenerii civici în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”

Vă invităm să participați la Ziua Mondială a Curăţeniei  în municipiul Ungheni pe 20 septembrie 2019 împreună cu şcoala, familia, prietenii, vecinii, colegii.  Detalii la link-ul de mai

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ Cetățenii Municipiului Ungheni vor marca Ziua Mondială a Curățeniei

Proiect „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”/ „Waste Free Rivers for a Clean Black” Cu prilejul Zilei Mondiale a Curăţeniei, pe 20 septembrie 2019 Primăria Municipiului Ungheni împreună cu partenerii civici va organiza diverse activități și evenimente de salubrizare în cadrul Proiectului „Râuri

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XIX

Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XIX,  are drept scop să contribuie  la  valorificarea și promovarea  potențialului socio-economic local,cu participarea largă a membrilor comunității. PGM_ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI „ Comunități puternice cu valori și tradiții autentice” , Ediția II-a

Programul de Granturi Mici (PGM) „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”, Ediția II-a,  are drept scop să contribuie la dezvoltarea și consolidarea bunelor practici de participare cetățenească  în procesul de dezvoltare durabilă a localităților prin promovarea  identității locale și valorificarea

Read More

FUNDAŢIA COMUNITARĂ UNGHENI ANUNŢĂ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice” , Ediția I-a

Programul de Granturi Mici (PGM) „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”,  Ediția I-a,  are drept scop să contribuie la dezvoltarea bunelor practici de implicare a cetățenilor în promovarea  identității locale, păstrarea obiceiurilor și tradițiilor meșteșugărești specifice fiecărei

Read More

FESTIVAL FOLCLORIC TRANSFRONTALIER „UNGHENI – 555 DE ANI”

      În cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”  COMUNICAT DE PRESĂ  Primăria municipiului Ungheni organizează Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” în perioada 09 – 10 decembrie 2017 în

Read More

COMUNICAT DE PRESĂ Audierile publice ale bugetelor școlilor – instrumente eficiente de responsabilizare socială a comiunităților locale

COMUNICAT DE PRESĂ Audierile publice ale bugetelor școlilor – instrumente eficiente de responsabilizare socială a comiunităților locale

23 octombrie 2017, Ungheni În a doua decadă a lunii octombrie 2017 s-au desfășurat audierile publice  cu privire la  domeniile prioritare de dezvoltare, execuția  bugetelor școlilor pentru anii 2015-2017 și  proiectele de  buget  pe anul 2018 în instituțiile de învâțământ beneficiare ale  Proiectului „Școala

Read More

Prezentare generală

 • Fundaţia „Fundaţia Comunitară Ungheni” este o organizaţie necomercială independentă, non-partizană, care este creată şi activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la fundaţii şi alte acte normative şi urmăreşte în activitatea sa beneficiul public.

  Misiunea Fundaţiei este de a contribui la consolidarea capitalului social în comunitate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.
 • Obiectivele pe termen lung ale Fundaţiei: Atragerea şi mobilizarea resurselor locale pentru nevoile locale;
  Identificarea si implementarea unor mecanisme noi şi eficiente de mobilizare a resurselor locale in beneficiul comunităţii;
  Încurajarea iniţiativelor care servesc comunităţii locale la nivel de public general sau grupuri specifice;
  Informarea şi sensibilizarea comunităţii privind atragerea de fonduri pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţii;
  Oferirea granturilor pentru a sustine programe şi proiecte locale pe domeniile cultura, educatie, instruire, sănătate, cultură fizică, economie, protectia mediului si cooperare internationala;
  Intermedierea serviciilor de instruire si asistenta tehnica pentru organizatiile non profit în realizarea de proiecte privind atrageree de fonduri;
  Facilitarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat intre sectoarele economic, civic si guvernamental pentru schimbarea de atitudini si mentalitati.