DENUMIRE PROIECT: Educaţie pentru toţi

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 IANUARIE – 30 NOIEMBRIE 2010

SCOP: Proiectul are ca scop încurajarea participării comunităţii locale la crearea condiţiilor de educaţie a copiilor cu nevoi speciale în institutiile preuniversitare şcolile din oraşul Ungheni

OBIECTIVE:
–          Sensibilizarea şi conştientizarea populaţiei privind donarea de fonduri pentru integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale în instituţiile preuniversitare (şcoli primare, gimnazii, licee, colegii, şcoala polivalentă ) din oraşul Ungheni;
–          Realizarea Programului social Educaţie pentru toţi la Ungheni  pentru facilitarea creării şi îmbunătăţirii condiţiilor de educaţie pentru 342 de copiii cu nevoi speciale în instituţiile educaţionale din oraşul Ungheni
–          Încurajarea construirii şi consolidării parteneriatelor locale pentru  adaptarea copiilor cu nevoi speciale la viaţa socială  şi creşterea  stării lor de bine prin posibilitatea  afirmării în societate
–          Creşterea capacităţii Fundaţiei Comunitare Ungheni de colectare şi administrare a fondurilor de la comunitate şi atrase din exterior

REZULTATE:

–          Locuitorii orasului si raionului Ungheni implicati prin donatii in crearea conditiilor de integrare sociala a copiilor cu nevoi speciale in institutiile educationale
–          Parteneriate locale construite si consolidate in sprijinul integrarii sociale, afirmarii in societate si cresterii starii de bine a copiilor cu nevoi speciale
–          Conditii de educatie a copiilor cu nevoi speciale create si imbunatatite in institutiile preuniversitare din orasul si raionul Ungheni prin aplicarea Programului Social Educatie pentru Toti la Ungheni
–          
Fundatia Comunitara Ungheni cu capacitate crescuta de comunicare si colaborare cu principalii actori comunitari, de administrare a fondurilor colectate de la comunitate pentru solutionarea problemelor locale
–          Activitatile proiectului mediatizate in presa locala