DENUMIRE PROIECT: Să dezvoltăm cultura donaţiei la Ungheni

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: DECEMBRIE 2010 – MAI 2011

SCOP: Activizarea spiritului civic şi îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a societăţii civile şi mediului de afaceri de a lucra în mod participativ în folosul comunităţii

OBIECTIVE:

Promovarea  şi încurajarea filantropiei la nivel local
Sprijinirea iniţiativelor locale ale societăţii civile

REZULTATE:

 • Elaborat Formularul şi Regulamentul de participare la Tîrgul ONG-urilor Împreună pentru comunitate din Ungheni
 • Elaborat modelul unui Contract de parteneriat al organizaţiilor participante
 • Semnate cel puţin 38 de Contracte de parteneriat ale ONG-urilor şi Grupurilor de Iniţiativă cu Fundaţia Comunitară Ungheni privind participarea la Tîrg
 • Inaugurată Galeria proiectelor comunitare de succes (cel puţin 25 de proiecte) implementate de ONG-urile şi Grupurile de Iniţiativă locale cu suportul FCU
 • Tîrgului ONG-urilor şi activităţile organizate – model de interacţiune directă între mediul ONG şi autorităţile publice locale, mediul de afaceri, mass media, cetăţeni, va deveni o tradiţie a societăţii civilela Unghenifiind organizat cel puţin o dată la doi ani
 • Tîrgul ONG-urilor din Ungheni – o platformă comună de comunicare şi cooperare a societăţii civile din Ungheni, funcţionarilor publici, agenţilor economici, cetăţenilor de rînd şi altor actori comunitari, colectate propunerile acestora privind modalităţile de  implicare şi resursele posibile necesare pentru sioluţionarea problemelor comunităţii
 • Dezvoltată capacitatea de a comunica şi de a relaţiona a cel puţin 32 ONG-uri locale, 6 Grupuri de Iniţiativă, 3 canale media, 29 agenţi economici/companii private, 15 donatori locali, 5 donatori externi, a reprezentanţilor autorităţilor publice locale de nivel I şi II din Ungheni pentru o cauză comun
 • Cel puţin 3577 cetăţeni ai oraşului şi raionului Ungheni informaţi despre rolul ONG-urilor locale în dezvoltarea societăţii civile
 • Promovate şi  stimulate cel puţin 32 ONG-uri locale şi 6 Grupuri de Iniţiativă mai puţin vizibile care au o contribuţie şi un impact considerabil în rîndul populaţiei aflate în dificultate din oraşul Ungheni
 • Cel puţin 80 de participanţi la eveniment informaţi şi familiarizaţi cu privire la semnificaţia activităţilor filantropice şi/sau de caritate în soluţionarea problemelor locale, 8 ONG-uri locale care au implementat proiecte cu suportul FCU vizitate de participanţii la eveniment, 8 materiale şi/sau reportaje publicate despre evenimentul desfăşurat şi rezultatele lui – public larg  informat
 • Cel puţin 40 reprezentanţi ai ONG-urilor locale ( cîte 10 din fiecare raion), 12 reprezentanţi ai autorităţilor publice/consiliilor locale, 16 reprezentanţi ai agenţilor economici/companiilor private au făcut cunoştinţă cu instrumente şi modalităţi concrete de cooperare între actorii comunitari în diverse activităţi filantropice şi/sau de caritate, vor prelua experienţa FCU pentru dezvoltarea filantropiei în comunităţile lor
 • Creată şi adoptată  o platformă deschisă comună de  cooperare şi  parteneriat între ONG-uri, autorităţi publice locale, sectorul privat şi mass media din raioanele Ungheni, Călăraşi, Nisporeni şi Făleşti pentru  sprijinirea şi  dezvoltarea filantropiei şi/sau carităţii la nivel local şi regional care va prevedea  activităţi, întîlniri şi schimb de informaţii centrate pe parteneriate pentru comunitate.
 • Forumul Donatorilor Locali a  creat  un spaţiu deschis pentru interacţiunea  donatorilor locali şi  a contribuit la construirea unui  parteneriat strategic al FCU cu mediul de afaceri pentru  activităţile filantropice în oraşul şi raionul Ungheni, fiind semnat Pactul Local pentru Dezvoltare- un document important care va  contribui la  eficientizarea  relaţiei dintre  mediul de afaceri, societatea civilă şi autorităţile publice locale şi va încuraja participarea sectorului neguvernamental la  implementarea proiectelor comunitare.
 • Catalogul de practici filantropice  De la Oameni pentru Oameni  cu CD editat  include exemplele pozitive ale filantropilor din Ungheni obţinute prin participarea la activităţile caritabile organizate de FCU în perioada 2007-2010 şi serveşte drept carte de vizită a filantropiei pentru oraşul şi raionul Ungheni.
 • Publicate 16 materiale în presa scrisă şi transmise 10 reportaje la TV  prin cablu ; organizate şi desfăşurate 2 conferinţe de presă  şi transmise 3 comunicate de presă despre evenimentele desfăşurate