Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni şi are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.
BENEFICIARII GRANTURILOR
Beneficiarii de granturi pot fi:
A. Grupuri de Iniţiativă de Tineri care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 6 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
B. Grupuri de Iniţiativă de Tineri care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 12 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
C. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.
DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în următoarele domenii: educaţie, cultură, artă, sport, ecologie, sănătate cu condiţia ca activităţile derulate să:
* Aducă un beneficiu comunităţii
* Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile
* Ofere condiţii de organizare a evenimentelor pentru tineri
CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE
Criteriile pentru beneficiari:
* Să fie active în domeniile indicate
•Să dispună de potenţial uman şi voluntari
•Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate
Criteriile pentru proiect:
•Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
•Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local
•Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
•Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:
•Activităţi generatoare de profit
•Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
•Activităţi cu caracter religios
•Activităţi cu caracter politic
Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; 2 36 68. sau le puteţi descărca aici şi aici
Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni), în perioada 16-30 septembrie 2011.
Data limită de depunere a proiectelor: 30 septembrie 2011, ora 17.00.
Persoana de contact: Natalia Rîbcic (fc_ungheni@yahoo.com).