comunicat

Oraşul Ungheni, 03 aprilie 2014

Lansarea campaniei de informare și conștientizare „Să fim responsabili în trafic!”
În cadrul proiectului “Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier”
MIS-ETC 1719 „Graniţe comune. Soluţii comune”

www.ro-ua-md.net

Din luna aprilie 2014 în oraşul Ungheni şi localităţile partenere începe Campania  de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!”. Campania se desfăşoară  în cadrul proiectului Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier” (MIS–ETC: 1719) implementat de Primăria oraşului Ungheni în parteneriat cu Primăria Municipiului Dorohoi din  Romănia, Consiliul orăşenesc Cernăuţi şi Agenţia Bucovineană pentru Dezvoltare Regională din Ucraina, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Bugetul total al proiectului este de 743 599,76 Euro (13 786 340 MDL) din care grantul ENPI 669 239,78 Euro (12 407 691 MDL), iar contributia partenerilor va fi de 74 359,98 Euro (1 378 615 MDL).

Scopul Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” este să contribuie la schimbarea comportamentului  participanţilor în trafic şi creşterea siguranţei rutiere în oraşul Ungheni. Obiectivul general al campaniei vizează conştientizarea şi crearea atitudinii responsabile a populaţiei faţă de respectarea regulilor de circulaţie şi îmbunătăţirea securităţii rutiere. Ca obiectiv specific Campania îşi propune să atragă atenţia publicului larg asupra necesităţii adoptării unui comportament  corect  în traficul rutier prin desfăşurarea acţiunilor stradale şi informativ-educative cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto/şoferii.

În perioada aprilie – iunie 2014 în cadrul  Campaniei „Să fim responsabili în trafic!” vor fi elaborate  materialele de promovare a mesajului campaniei, vor fi organizate şi desfăşurate acţiuni stradale demonstrative, activităţi de testare şi  informativ-educative integrate privind regulile  de circulaţie cu preşcolarii, elevii şi conducătorii auto. De asemenea, vor fi  realizate şi  diseminate materiale informative pentru încurajarea participării corecte a  populaţiei în traficul rutier.O activitate importantă a Campaniei o constituie elaborarea unui Ghid de Bune Practici în managementul traficului rutier,  care  va cuprinde istorii de succes privind comportamentul participanţilor în trafic.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

comunicat_1