ungheni.mdProgramul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte  care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

A. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

B. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

C. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în domeniul ecologie ( protecţia mediului),  cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Aducă un beneficiu comunităţii

* Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile

* Ofere condiţii de organizare a evenimentelor pentru tineri

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 •   Să fie active în domeniile indicate
 •   Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 •   Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate

       Criteriile pentru proiect:

 •   Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 •   Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local
 •   Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni
 •   Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 •   Activităţi generatoare de profit
 •   Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 •   Activităţi cu caracter religios
 •   Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; 2 36 68.

DESCARCĂ mai jos:

Formularul Programului de Granturi Mici

Ghidul Programului de Granturi Mici

Bugetul  proiectului

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni), în perioada  19    –  30 mai 2014.

Data limită de depunere a proiectelor: 30 mai 2014, ora 16.00.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU (fc_ungheni@yahoo.com).