fundatia

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia (parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate desfăşurate în domeniile educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor talentaţi
* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate
* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica sarbătorilor de iarnă.

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi reale ale tinerilor la nivel local
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni),        în perioada  25 septembrie  –  06 octombrie  2014.

Data limită de depunere a proiectelor: 06 octombrie  2014, ora 16.00.

Miercuri, 24 septembrie  2014, ora 11.00, în Biroul 601 al Primăriei oraşului Ungheni/ sala consilierilor/ se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile celui de-al XII – lea Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni. Sunt invitaţi toţi doritorii potenţiali aplicanţi la  acest PGM.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.