comunicatIMG_3783Proiectul  „ Școala Mea ” / Sloganul  Implicarea începe aici /este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Ministerul Educației și  partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  din orașul  Ungheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea cu succes a procesului educațional.

Prima etapă de implementare a politicilor educaționale prevăzută de Proiectul  „ Școala Mea ”  a fost crearea Consiliilor de Administrație în școlile selectate din raioanele  Ungheni și Călărași, care sunt constituite  din câte 9 membri de bază fiecare ((managerii școlii, cadre didactice, reprezentanți APL, părinți și elevi/în total  36 de membri) și alți actori comunitari activi în calitate de membri supleanți ( în total 80 de membri), care doresc  să contribuie la îmbunătățirea condițiilor procesului educațional în comunitățile lor .

Pentru buna organizare a activităţilor în cadrul acestui proiect, experții Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă au desfășurat pe  13 aprilie 2016, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din orașul Ungheni,  o Masă Rotundă, la care au    participat 18  reprezentanți ai 4  școli beneficiare în anul 2016 (directori,  contabili și persoane de contact), reprezentanți ai autorităților publice  din  localitățile beneficiare ( primarii  orașului Cornești, comunelor Valea Mare și  Manoilești din raionul  Ungheni și comunei Sipoteni din raionul  Călărași) , reprezentanți ai  Direcției educație Ungheni și Direcției învățământ  Călărași.

Pe agenda mesei rotunde au fost incluse  chestiuni  privind  Componentele  cheie  ale proiectului  „Școala Mea”,  Prezentarea rezultatelor  proiectului  „Școala Mea” în  liceele beneficiare în anul 2015  (LT „ V. Alecsandri” „ Gh.Asachi” și „A. Pușkin” din orașul Ungheni) și  Gimnaziul „ I.Vatamanu ” din comuna Pârlița, raionul Ungheni,  Rolul și sarcinile școlilor beneficiare  în procesul de  pregătire și desfășurare a activităților proiectului (cerințe, condiții, etape,etc.),  Planificarea și agrearea graficului de  activități în cadrul proiectului  „Școala Mea” pentru perioada aprilie-noiembrie  2016.

Toate chestiunile abordate în cadrul acestui eveniment au fost  deosebit de interesante pentru cei prezenți, în mod special ei au atras atenția asupra detaliilor legate de  constituirea  Consiliilor de Administrație în școlile beneficiare, organizarea și desfășurarea instruirii membrilor

Consiliilor de Administrație, completarea și prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor școlilor, organizarea procesului de pregătire și completare a Fișelor de implicare, organizarea procesului de pregătire și desfășurare a  audierilor  publice ale bugetelor școlilor, asigurarea transparenței activităților proiectului și elaborarea studiilor de caz despre activitățile desfășurate,  elaborarea și agrearea  graficului de activități pentru anul 2016.

În perioada 26-27 aprilie 2016, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă a organizat seminare de instruire a membrilor Consiliilor de Administrație și altor părți interesate, membri activi ai localităților din care fac parte școlile beneficiare în anul 2016, unde au participat 96 persoane ( LT „ M. Eminescu” din Sipoteni, raionul Călărași – 33; Gimnaziul „Andrei Chivriga” din Valea Mare – 21 persoane, Gimnaziul Manoilești – 22 persoane și Gimnaziul „ D. Cantemir”– 20 din or. Cornești, raionul Ungheni. Obiectivele principale ale instruirilor în cadrul proiectului „ Școala Mea” au fost cunoașterea rolului și dezvoltarea capacităților membrilor Consiliilor de Administrație privind aplicarea a trei instrumente importante de responsabilizare socială în parteneriat cu comunitatea: audierea publică, fișa de implicare și analiza independentă a bugetului școlii.

Concluziile participanților la instruiri s-au axat pe diverse cunoștințe și deprinderi pe care le-au obținut : Consiliile de Administrație servesc drept punct de legătură între școli și alți actori educaționali, membrii comunității, autoritățile publice locale; Consiliile de Administrație organizează și facilitează implicarea actorilor educaționali și membrilor comunității în cadrul activităților și evenimentelor la nivel local, diseminează rezultatele lor; Consiliile de Administrație utilizează instrumentele de responsabilizare socială și constituie un mecanism de supraveghere al cetățenilor.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU, tel 23625309