Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XIX,  are drept scop să contribuie  la  valorificarea și promovarea  potențialului socio-economic local,cu participarea largă a membrilor comunității.

PGM_ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” /Ediția XIX, va încuraja participarea cetățenilor la prioritizarea problemelor locale , identificarea și implementarea soluțiilor ca răspuns la nevoile comunității.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XIX , este  susținut  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni, Consiliul raional Ungheni și Fondul pentru Tineri din Ungheni care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare inovative pe domeniile: meșteșuguri autohtone, odihnă și recreere, mod sănătos de viață,  care vor cuprinde activități  și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor  comunității locale,  adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod  clar să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

  •   Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
  •   Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
  •   Să nu aibă o durată mai mare de 3 luni

      Criteriile pentru beneficiari:

  •   Să fie activi în domeniile indicate
  •   Să dispună de potenţial uman şi voluntari
  •   Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

   Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

  •   Activităţi generatoare de profit
  •   Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
  •   Activităţi cu caracter religios
  •   Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XIX, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  20 –22 martie 2019,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  22 martie 2019, ora 16.00.

Miercuri,  06 martie  2019, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XIX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.