Fundaţia Comunitară Ungheni este o organizaţie nestatală care colectează fonduri pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţii.

Fundaţiile Comunitare sînt o soluţie pe termen lung pentru nevoile comunităţilor, un „ciorap cu bani” la care să aibă acces cetăţeni sau organizaţii pentru a pune în mişcare iniţiative importante pentru comunitate.

Misiunea Fundaţiei este de a contribui la consolidarea capitalului social în comunitate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Unică în peisajul organizaţiilor neguvernamentale, fundaţia comunitară poate fi în acelaşi timp:

Organizaţie filantopică – are ca scop colectarea de fonduri din surse variate din comunitate şi redirecţionarea lor către persoane sau organizaţii care să implementeze proiecte spre binele localităţii.

Organizaţie comunitară – acţionează într-o anumită comunitate şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul acesteia.

Organizaţie finanţatoare – oferă sprijin financiar pentru proiecte şi iniţiative din comunitate şi nu derulează decît în mod excepţtional propriile proiecte.

Organizaţie pe termen lung – urmăreşte obţinerea unei independenţe financiare prin crearea unor fonduri şi investirea lor astfel încît să poată finanţa nevoile comunităţii din surse proprii.