Mobilizarea Resurselor
Atragerea de resurse este una din principalele preocupări ale fundaţiei comunitare. În acest sens sînt utilizate metode care să înlesnească accesul organizaţiilor sau grupruilor din comunitate la donatori.

Administrarea Resurselor
De regulă, fundaţia comunitară funcţionează cu un minim de personal: un director şi un contabil. Fundaţia comunitară trebuie să se asigure că resursele financiare pe care le colectează sînt folosite în scopul pentru care a fost creată.

Distribuirea Resurselor Financiare
Fondurile colectate de fundaţia comunitară sînt orientate către o diversitate de nevoi şi organizaţii, evitîndu-se concentrarea pe un singur domeniu sau distribuirea către un număr restrîns de organizaţii. Fundaţia comunitară distribuie transparent aceste fonduri sub formă de granturi sau burse pentru asociaţii, şcoli, cluburi sau cetăţeni.