Fundaţia  este administrată de:

  1. Fondatori;
  2. Consiliul Directorilor Fundaţiei   – organul suprem de conducere;
  3. Directorul Executiv – organ cu funcţii executive;
  4. Consiliul de tutelă – organ cu funcţii de control;

Consiliul de Directori
Jardan Valeriu
Bînzari Nina
Vrabie Iurie
Sîrghi Alexandru
Guzun Ludmila
Şeptelici Ilarion

Fondatorii
Asociaţia Obştească „Casa Antreprenoriatului Ungheni” — Cladco Serghei
Asociaţia Obştească „Info-Business” — Scutaru Sergiu
„BNV” SRL — Bînzari Vasile
„Pro Style” SRL — Şeptelici Tudor
„Aledex-Info” SRL — Hlistun Alexandru
„Luceafărul de Seară” SRL — Grosu Gheorghe
„Comgaz-Plus” SA — Timofte Ion
„Elcatras” SRL — Boicenco Iurie