Ce reprezintă


Grupul Local de Tineri este o structură informală cu caracter obştesc şi apolitic care are ca scop:

 • să asigure participarea activă a tinerilor din oraşul Ungheni şi localităţile raionului la colectarea de fonduri pentru soluţionarea unor probleme majore ale comunităţii
 • să stimuleze acţiunile de voluntariat şi implicarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel local
 • să dezvolte capacitatea tinerilor de gestionare a programelor şi proiectelor în susţinerea iniţiativelor pentru soluţionarea problemelor semenilor lor şi ale comunităţii

Obiective

 • formarea unui mediu în care tinerii pot dialoga între ei şi cu reprezentanţii actorilor comunitari
 • responsabilizarea tinerilor privind identificarea şi soluţionarea propriilor probleme
 • oferirea posibilităţii tinerilor de a învăţa practica cetăţeniei democratice, de a comunica, negocia şi lua decizii
 • dezvoltarea abilităţilor de lider pentru a deveni cetăţeni activi
 • încurajarea participării tinerilor la identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii locale
 • atragerea şi adminstrarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor de către şi pentru semenii lor

Membrii sunt 13 copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 15 – 24 de ani selectaţi pe baza unor valori şi abilităţi personale ce ţin de motivaţie, implicare, responsabilitate, iniţiativă, liderism, spirit de echipă. Au un lider şi secretar aleşi în mod democratic.

Atribuţii

 • dezvoltă abilităţi de management al proiectelor
 • implică tineri în rezolvarea problemelor comunităţii
 • identifică interese, necesităţi şi probleme ale copiilor şi tinerilor din comunitate
 • organizează campanii de informare şi colectare de fonduri pentru finanţarea proiectelor sociale propuse de alţi tineri
 • colectează fonduri şi le administrează
 • stabileşte relaţii de colaborare cu actori comunitari
 • organizează, desfăşoară, monitorizează şi evaluează programe de granturi mici

Cadru de funcţionare

Îşi organizează activitatea în baza următoarelor principii:
a)  independenţă – dreptul şi capacitatea de a-şi organiza activitatea de sine stătător
b)  transparenţă – activităţile sunt aduse la cunoştinţă tinerilor din comunitate
c) nediscriminare – implică tinerii fără nici o discriminare de origine naţională, etnică sau socială
d) încurajarea participării tinerilor -încurajează activităţile tinerilor desfăşurate pe bază de voluntariat
e) dezvoltarea parteneriatelor – activităţile se realizează în colaborare şi / sau parteneriat cu reprezentanţii actorilor comunitari

Toate resursele financiare colectate de Grupul Local de Tineri din comunitate pentru finanţarea proiectelor care vor soluţiona prob­lemele tinerilor şi vor avea un impact pozitiv în comunitate constituie Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Activităţi

 • Seminar de informare a Grupului Local de Tineri – mai 2010
 • Şedinţe ale Grupului Local de Tineri pentru a coordona Fondul pentru Tineri din Ungheni – mai – decembrie 2010
 • Eveniment cultural de Ziua Copilului – 1 iunie 2010
 • Şcoala de Vară Fondul pentru Tineri, Vadul lui Vodă – iunie 2010
 • Campanie de colectare de fonduri împreună vom reuşi – iunie – august 2010
 • Program de Granturi Mici pentru Tineri – septembrie – noiembrie 2010